NEWS CENTER
新闻资讯
公告
发布时间:2022-10-12 浏览次数:1123

上海毓恬冠佳科技股份有限公司已向上海证监局报送辅导,目前正处于辅导期。根据中国证券监督管理委员会相关要求,我司自愿接受社会各界和公众的监督。特此公告。上海毓恬冠佳科技股份有限公司                              

2022年10月9日                              

        

返回列表